Preskočiť na obsah

V rozhovore so Stanom Trnovcom


1. Prečo kandiduješ?

Základným pocitom je pocit mojej osobnej zodpovednosti za spoločné dobro komunity, v ktorej sa pohybujem. V obecnom zastupiteľstve som už pôsobil, mám skúsenosti aj veľmi dobrú odbornosť, keďže v posledných 2 rokoch som sa pracovne zaoberal agendou eurofondov so zameraním na rozvoj vidieka. V posledných rokoch som sa zúčastnil významných podujatí vo Viedni (2015, 2017), v Ríme (2016), v Krakove (2016, 2017), v Bruseli (2018) a stále sa posúvam dopredu. Cítim, že svojimi skúsenosťami môžem Chynoranom pomôcť. Osobitne mi záleží na tom, aby bola obec spravovaná spravodlivo a aby práva každého obyvateľa obce boli dodržiavané.

2. Ak si sa rozhodol kandidovať, potom v čom sa líšiš od väčšiny „štandardných“ kandidátov, ktorí sľubujú zlepšenie čistoty, poriadku a bezpečnosti?

Ako som spomenul vyššie som zorientovaný v agende európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ak budem zvolený, budem pracovať na tom, aby obec alebo iná organizácia pôsobiaca v obci pripravila kvalitné projekty, ktoré budú schválené. Chcel by som ľudom slúžiť a využiť moje skúsenosti, ktoré som za posledné roky nazbieral.

3. Patríš generačne medzi mladých. Ako chceš zistiť, čo trápi mladých, čo by radi privítali?

Poznám mladých ľudí, lebo som jeden z nich. Už som zrealizoval prieskum verejnej mienky, ktorý bol adresovaný prevažne mladým ľuďom, ohľadom toho čo by v obci chceli zmeniť a čo im tu chýba. Dáta mám na stole a už sú zanalyzované. Pravidelne sa stretávam s ľuďmi a pýtam sa ich na názor. Nechcem sa ale zameriavať len na parciálnu spoločenskú skupinu, skôr sa snažím zistiť čo je nevyhnutné v obci spraviť a čo ju môže posunúť ako celok.

4. Medzi najväčšími problémami komunálnej politiky je odchod mladých z vidieka. Ako konkrétne plánuješ pri rozhodovaní mladých, aby si zakladali rodiny a zostávali „doma“?

Ide tu o problém nezamestnanosti mladých ľudí a problém slabej ponuky dôstojnej a dobre platenej práce „tu doma“. Podľa mojich informácii sa po opatreniach Európskej komisie situácia s nezamestnanosťou mladých na Slovensku výrazne zlepšila. Je potrebné analyzovať situáciu a zistiť, či môžeme do Chynorian pritiahnuť investora, ktorý tu vytvorí nové pracovné miesta. Všetko sa dá – kde je vôľa, tam je aj cesta. Dôležité ale je, aby sa do zastupiteľstva dostali ľudia, ktorí disponujú dostatočným rozhľadom a erudíciou.

5. Ten, čo vie vyriešiť všetko, je diktátor, ten čo rozmýšľa nad otázkami, je filozof, ale ten, kto si vie vybrať dôležité a riešiteľné, je dobrý politik. Do ktorej skupiny sa zaraďuješ a prečo?

Sú obecné problémy, ktoré sú jednoznačne identifikovateľné a ktoré je potrebné riešiť urgente. V tom je konsenzus. Ak sa tie vyriešia, obec si môže stanoviť priority do čoho investuje. V prostrední obecnej samosprávy je rozhodujúcou postavou hlavne starosta obce, ktorý tieto priority určuje. Ak budem zvolený, tak spolu s mojimi kolegami preberáme zodpovednosť za riadenie. Ako prvý manažérsky krok je vykonanie analýzy potrieb, už rozpracovaných prác a zhodnotenie možností rozvoja. Dôležitým je zabezpečenie financovania a hospodárnosti. Až po vyhodnotení môže prísť k spoločne pripravenému plánu trvalo udržateľného rozvoja, ktorý potom riadi starosta a zastupiteľstvo mu pri tom pomáha. Teda výber dôležitého a spolupráca.

Obec s 3000 obyvateľmi je pomerne priehľadná. Primárne a sekundárne problémy je možné ľahko identifikovať. Najzákladnejšou úlohou obce je hospodárne spravovať obecný majetok, pričom v súčasnosti je potrebné rešpektovať základné štandardy spravovania verejného majetku. Podľa informácii, ktoré mám, aj tu sa musí obec zásadne zlepšiť.

6. Rodinní opatrovatelia sú ideálnym riešením v mnohých prípadoch na opateru odkázaným osobám. Sú to spravidla starší rodičia, súrodenci, ale aj deti. Je aj toto oblasť tvojho záujmu a ako chceš sa tu angažovať?

V tejto oblasti si rád nechám poradiť od odborne zdatných ľudí. Ak sú možnosti v rámci právomoci, ktoré obec má, ako v tejto oblasti pomôcť, rád dobré návrhy podporím. V rámci volebného programu, ktorý sme pripravili navrhujeme zaviesť rozvoz obedov starším ľuďom alebo vybudovať oddychovú zónu neďaleko od domova dôchodcov. Obec musí venovať zvýšenú pozornosť starším ľuďom.

7. Zákony upravujú podmienky pre všetkých. Komunálna politika sa líši v tom, že mala by poznať konkrétne potreby na miestnej úrovni, svojich občanov. Ako spoznávaš potreby, želania svojich? Čo im chceš priniesť nové, čo tu ešte doteraz nie je a čo prinesie trvalo udržateľný rozvoj?

Ako som spomenul mám dáta od obyvateľov obce, ktoré sme s mojím tímom spracovali a premietli do volebného programu. Osobitne by som sa chcel pokúsiť prilákať do našej obce väčšiu investíciu, ktorá by tu vytvorila nové a dobre platené pracovné miesta.

8. Aký je rozdiel medzi sociálnou a rodinnou politikou a ktorá je ti bližšia srdcu?

Sociálna politika ako ju ja chápem sa zameriava na konkrétne politické opatrenia, ktorých cieľom je znížiť chudobu a nastoliť sociálne spravodlivejšiu spoločnosť. Filozofickým predpokladom rodinnej politiky je presvedčenie, že rodina je prirodzenou morálnou realitou (typ komunity, spoločenstva), ktorá vzhľadom na svoje inherentné vlastnosti plní nezastupiteľné výchovné a emocionálne funkcie, ktoré zároveň štát nie je schopný plniť. Ak budeme mať zdravé a silné rodiny – budeme mať aj zdravý a silný štát. Rodinná politika presadzuje také politické opatrenia, ktoré napomáhajú realizácii ľudských dobier, ktoré sú s rodinou prirodzené späté.

Niektoré politické prístupy mylne tvrdia, že dobrá rodinná politika nemá žiadnu úlohu pre elimináciu chudoby. Alebo existencia rodiny je dokonca vnímaná ako prekážka realizácie rovnejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Je to hlboký omyl týchto teórií, ktoré sú spojené s myslením Karla Marxa. Dnes je preukázané, že najlepším spôsobom ako eliminovať chudobu je presadzovať správnu rodinnú politiku. Rodinná politika je teda väčším predmetom môjho záujmu.

9. Otázok, ktoré prináša život je veľa. Ako vnímaš život, je to výzva, starosť, či radosť?

Ak absentuje v živote kresťana radosť znamená to, že v praktickej realizácii svojej viery robí niekde chybu. Kto sa pridŕža evanjelia celým svojím životom nemôže prehrať. Zatiaľ sa mi to hovorí ľahko, ale možno príde doba, keď prídu väčšie skúšky.

Ďakujem.

Stanislav Trnovec

(https://blog.postoj.sk/autor/stanislav-trnovec)

Otázky kládol otec mnohodetnej rodiny, ktorý sa víta každého a sa teší z každej zmeny k lepšiemu a dosahovaní spravodlivosti.

(zdroj úvodnej fotografie: www.svatbaonline.sk)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

You cannot copy content of this page