“Boh je kontext nášho života i veľkej drámy dejín a prírody; neprihliadame k tomuto kontextu, môžeme vlastný príbeh (ako aj príbeh dejín a prírody) pochopiť nesprávne, alebo sa nám môže zdať absurdný. Avšak, Boh, ten tajomný kontext nášho života je nám daný ako predmet nádeje.”

Z jeho knihy – Stromu zbývá naděje.