osobná webová stránka

Tag zákon o ochrane osobných údajov

(2020) Pojem “prevádzkovateľ” a “sprostredkovateľ” podľa GDPR

European Data Protection Board prijal 02.09.2020 Usmernenie č. 07/2020 o koncepcii prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa GDPR. Usmernenie je zatiaľ vo verzii č. 1, čo znamená, že ide o prvú verziu určenú na verejnú konzultáciu a pripomienkovanie. Na finálne znenie usmernenia… Continue Reading →

© 2021 JUDr. Jozef Liday — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑