Preskočiť na obsah

transparentnosť

Think globally, act locally | Šestka pre rozvoj našej farnosti

(Základné programové vyhlásenie pre voľby do farskej pastoračnej rady vo farnosti Chynorany)  1 S ohľadom na technické a personálne možnosti farnosti zlepšiť transparentnosť financovania farnosti. Za týmto účelom zaviesť publikáciu finančných operácií na webovom sídle farnosti (chynorany.fara.sk) 2 Obnoviť webovú stránku (chynorany.fara.sk) farnosti a doplniť ju o otvorené a zároveň moderované fórum. 3 Inšpirovať sa inými farnosťami a zaviesť po piatkovej svätej omši tzv. agapé – stretnutie veriacich v priestoroch farskej budovy pri skromnom občerstvení. Snaha o priestor pre dialóg, spoznávanie a socializáciu. 4 Farsky filmový klub – vytvorenie platformy pre spoločenské sledovanie aktuálnych filmov so silným morálnym posolstvom. Ako príklad typu filmov môže poslúžiť zoznam filmov hodných videnia, ktorý vytvoril prestížny americký magazín Crisis: (http://www.crisismagazine.com/2012/thirteen-worthwhile-new-movies) 5 Vzdelávanie miništrantov – vytvorenie priestoru pre prácu s miništrantmi. Aby si mladí chlapci obľúbili… Čítať viac »Think globally, act locally | Šestka pre rozvoj našej farnosti

TSK & korupcia

Transparency Slovensko nedávno hodnotila transparentnosť samosprávnych krajov. Ten náš (obec Chynorany) Trenčiansky samosprávny kraj skončil ako najmenej transparentný. Kompletné hodnotenie nájdete tu:   http://zupy.transparency.sk/sk/sets/zupy-2011/trencin/info Pre nás obyvateľov TSK a vlastníkov volebného práva to znamená, že si musíme pri najbližších voľbách vybrať lepších kandidátov. Zdá sa, že súčasný vánok transparentnosti ako tak doráža do obcí a miest, ale do krajov nie a nie zaviať. Bránia mu v tom barikády – mentálne. Kde nie je transparentnosť tam je korupcia a tento fakt sa stáva ďalším argumentom na prehodnotenie samotnej existencie VÚC.