Preskočiť na obsah

Spoločne za lepšie Chynorany

lepšie Chynorany | volebný program

Vieme, že v posledných rokoch obce na Slovensku nemajú veľa finančných prostriedkov. Po uhradení nevyhnutných prevádzkových nákladov zostáva len veľmi málo peňazí na rozvoj a zlepšovanie prostredia, v ktorom ľudia žijú. Niektoré rozvojové aktivity je možné realizovať len tak, že obec získa finančné prostriedky z rôznych fondov a dotácií. A je samozrejmé, že o získanie týchto finančných prostriedkov a aj my budeme snažiť. Na niektoré zmeny k lepšiemu však nie je treba veľa peňazí. Chceme, aby naša samospráva fungovala dobre. Chceme, aby rozhodovanie štatutárnych orgánov v našej obci bolo vždy transparentné a v prospech našich občanov. Aby tieto rozhodnutia vychádzali zo vzájomnej komunikácie starostu, poslancov a verejnosti založenej na princípoch slušnosti, objektívnosti a pravdivosti. V nasledujúcom volebnom období je našim cieľom: zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov o tom, čo sa v obci deje: zrekonštruovať… Čítať viac »lepšie Chynorany | volebný program