osobná webová stránka

Tag sloboda svedomia

Návrh zmluvy o výhrade vo svedomí

ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí Slovenská republika a Svätá stolica,uznávajúc slobodu svedomia pri ochrane a rozvoji hodnôt týkajúcich sa zmyslu ľudského života, zdôrazňujúc toto uznanie vo vzťahu k slobode myslenia a slobode… Continue Reading →

© 2021 JUDr. Jozef Liday — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑