osobná webová stránka

Tag rada školy

starostlivosť o Chynorany | delegácia do rady školy

(Johann Michael Bretschneider (1656-1727), In the scholars’ study. Wrocław, National Museum in Wrocław) Rád by som sa poďakoval poslankyni obecného zastupiteľstva Terke Grežďovej za podanie návrhu na delegáciu mojej osoby do rady školy. Tiež ďakujem poslancom, ktorí podporili jej návrh…. Continue Reading →

© 2021 JUDr. Jozef Liday — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑