Preskočiť na obsah

prevádzkovateľ

(2021) Pojem „prevádzkovateľ“ a „sprostredkovateľ“ podľa GDPR

European Data Protection Board prijal 02.09.2020 Usmernenie č. 07/2020 o koncepcii prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa GDPR. Usmernenie je zatiaľ vo verzii č. 1, čo znamená, že ide o prvú verziu určenú na verejnú konzultáciu a pripomienkovanie. Na finálne znenie usmernenia si ešte budeme musieť chvíľu počkať. Definícia prevádzkovateľa Podľa GDPR prevádzkovateľ „je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu“. Definícia sa skladá z nasledovných piatich blokov: fyzická alebo… Čítať viac »(2021) Pojem „prevádzkovateľ“ a „sprostredkovateľ“ podľa GDPR