Preskočiť na obsah

právo

magister iuris

Ukončil som štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Mgr. Jozef Liday  

Lautsi vs. Italy | Joseph Weiler | prejav pred Veľkou komorou

V rámci svojej semestrálnej eseje som si ako tému vybral analýzu rozhodnutia ESĽP vo veci Lausti vs. Italy – tzv. spor o krucifix. Pomaly čítam pohľady všetkých strán sporu. Momentálne som narazil na prejav prof. Weilera (tradičný žid), ktorý zohral v rozhodnutí dôležitú úlohu. Jeho výborná reč je hodná zdieľania.

Boj za právo | podnet prokuratúre

Právo je hra. Spísal som tento podnet. Uvidíme ako sa s ním okresná prokuratúra v Partizánskom vysporiada. Boj za právo je bojom za nás všetkých – za celú spoločnosť a jej dobré fungovanie. Návrh V súlade zo zákonom NR SR 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov podávam podnet na preskúmanie zákonnosti VZN č. 6 o nájme a podnájme nebytových priestorov, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Chynorany dňa 27.5. 2011 a schválené uznesením č. 44/2011. Zdôvodnenie: Dané VZN o nájme a podnájme nebytových priestorov  ustanovuje v článku 1 odseku 3, že obec poskytuje do dlhodobého nájmu tieto priestory: 3. Do dlhodobého nájmu obec môže poskytnúť nebytové priestory: – v obvodnom zdravotnom stredisku, – v Dome služieb – v Dome kultúry V.Beniaka, – v dome súp. č.… Čítať viac »Boj za právo | podnet prokuratúre