osobná webová stránka

Tag láska k Bratislave

starostlivosť o Slovensko | Filip Rázga & Occupy GP

Môj rozhovor s iniciátorom občianskej aktivity Occupy GP (Generálnu prokuratúru), Filipom Rázgom. Hľadanie riešení pre Slovensko.

© 2021 JUDr. Jozef Liday — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑