Home » kresťanská demokracia

kresťanská demokracia

Koniec kresťanskej demokracie?

Jan-Werner Muller píše pre americký magazín Foreign Affairs, kde analyzuje vývoj a súčasný stav “kresťanskej demokracie”, napr. nasledovne: It wasn’t until after World War II that Christian Democratic parties fully freed themselves from the Vatican… Read More »Koniec kresťanskej demokracie?