Home » články » Svojou odbornosťou chcem Chynoranom pomôcť

Svojou odbornosťou chcem Chynoranom pomôcť

Finančné prostriedky z tzv. eurofondov sú príležitosťou
pre vybudovanie našej obce. 

V máji 2018 Európska komisia zverejnila nové pravidlá pre politiku súdržnosti na obdobie rokov 2021 – 2027. Ide o pravidlá, ktorými sa bude riadiť rozdeľovanie eurofondov po roku 2020. Pre Slovensko je vyčlenených 13,3 miliárd EUR. 

V súvislosti so Slovenskom sa hovorí o “kríze” v čerpaní eurofondov. Experti proces čerpania kritizujú za jeho netransparentnosť, neefektívnosť a korupčnosť. Hovorí sa o potrebe “odpolitizácie” čerpania, aby sa uplatňovali prísne meritokratické kritéria, resp. aby boli schválené najlepšie projekty. 

Príprava projektu, resp. žiadosti o nenávratný finančný príspevok je náročný proces, ktorý je známy vysokou mierou byrokracie. Ľahko sa stáva, že žiadateľ, ktorý má veľmi kvalitne pripravený projekt, má v žiadosti len malú chybu, kvôli ktorej je konanie o jeho žiadosti zastavené a nepomôžu mu ani opravné prostriedky.

Z Centrálneho registra projektov (CRP) vyplýva, že mnohé obce (aj menšie ako obec Chynorany) získali veľké množstvo finančných prostriedkov práve z EU fondov. Vyplýva z toho, že naša obec sa v tejto veci musí polepšiť. Obce akou je naša nemajú také finančné možnosti ako veľké mestá a práve eurofondy sú príležitosťou na získanie finančných prostriedkov, pomocou ktorých môžeme kompletne vybudovať obec – opraviť cesty, verejné priestranstvá, školu, čistiareň odpadových vôd, ale aj pomôcť malým a stredným podnikateľom v obci alebo mladým farmárom. Výzvy na predkladanie projektov v priebehu programovacieho obdobia pokrývajú snáď všetky aspekty verejného života v obci – kultúru, dopravu, sociálne veci, školstvo, poľnohospodárstvo, šport, ale aj ľudské práva a sociálnu prácu v znevyhodnených komunitách. 

V rámci svojej pracovnej kariéry sa posledné 2 roky úzko špecializujem na agendu európskych štrukturálnych a investičných fondov najmä v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Podarilo sa mi do tejto agendy preniknúť a svojimi znalosťami by som chcel prispieť k tomu, aby naša obec pripravila kvalitné projekty (bez chýb a nedostatkov), ktoré budú v rámci hodnotenia úspešné a schválené.

Aj z tohto dôvodu som sa rozhodol, že budem kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva v našej obci. Uchádzam sa o vašu dôveru – v sobotu 10. novembra krúžkujeme číslo 12

Ďakujem – nesklamem ! 

2 thoughts on “Svojou odbornosťou chcem Chynoranom pomôcť”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.