Preskočiť na obsah

Mierime na terč | Responsum: Ján Mazák: Chromíkov výstrel do tmy

Poradca prezidenta SR a profesor medzinárodného a európskeho práva Ján Mazák považuje novú európsku iniciatívu občanov „Mum, Dad & Kids“ za výstrel do tmy a podraz voči ľudom, ktorí sa do iniciatívy zaangažujú. Má pravdu alebo sa mýli?

Má to zmysel napriek precedensu

Dlhé roky sa hovorilo o tom, že Európska únia má demokratický deficit. Európska iniciatíva občanov mala byť práve jedným z inštrumentov ako tento deficit zmenšiť. Spôsob akým sa v minulosti Komisia vysporiadala s iniciatívou One of us však mnohých šokoval. Iniciatívu, ktorú podporili dva milióny občanov Európskej únie Komisia pod vedením Manuela Barrosa vetovala, čím zabránila predloženiu legislatívneho návrhu Európskemu parlamentu a tomu, aby sa o požiadavke občanov riadne hlasovalo v demokraticky legitimizovanom orgáne. Veto Komisie bolo vyhodnotené ako nedemokratické a neetické. Ľudia z pozadia iniciatívy to však nevzdali, a podľa mojich posledných informácii sa bude ešte bojovať v Luxemburgu.

Komisia iniciatívu zaregistrovala

Od zavedenia ECI prešlo už pár rokov a inštitút prešiel viacerými zmenami.

Ján Mazák píše, že:

„Európska únia, jej inštitúcie nemôžu nikdy prijať právny akt, ktorý odporuje politickej vôli členských štátov pretavenej do Charty základných práv EÚ, ktorá je primárnym (ústavným) právom.“

K tomu však je potrebné poznamenať nasledovne:

  1. Samotná Komisia iniciatívu zaregistrovala v rámci procesu, v ktorom skúma inter alia aj zjavnú rozpornosť navrhovaných iniciatív s hodnotami Únie: „Rozhodnutie Komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka iba právnej prípustnosti návrhu. V podmienkach prípustnosti stanovených v nariadení o európskej iniciatíve občanov sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nemá byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nemá predstavovať zjavné zneužitie práva, nemá byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca a nemá byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.“

Ak sa nemýlim, tak hodnoty Únie vyplývajú práve z Charty základných práv EÚ. A jednou z týchto hodnôt je aj subsidiarita v oblasti spadajúcej pod článok 9 Charty. Ak by to bol taký jednoznačný výstrel do tmy ako tvrdí prof. Mazák Komisia by iniciatívu stopla okamžite.

  1. Odpoveď na námietku prof. Mazáka ponúkajú organizátori petície na celoeurópskej webovej stránke:

– sú si vedomí subsidiarity rodinného práva:
It is for this reason that the founders of the European Union ensured that the subsidiarity principle applied to everything to do with the family, which is the exclusive responsibility of Member States. In other words, political decisions related to the family are to be taken at the national level, close to families.

– ale zároveň dodávajú ďalšie dôležité skutočnosti:

Nevertheless, for some time now, EU texts have more and more frequently mentioned the family. In some cases, these texts go as far as defining the family – even if such definitions differ from one text to another. In addition, many reports have been adopted in recent years by the European Parliament dealing with the issue of filiation, in other words the family.

This creates problems, all the more so because the concept of marriage and the family is the subject of increasingly divergent views from one European country to another.

So in the end, as it is no longer clear what is meant, European texts are becoming impossible to interpret and apply.

The EU has therefore an urgent need for clear and precise definitions of marriage and the family.

Svoju argumentáciu o opodstatnenosti iniciatívy ďalej rozvíjajú v legislatívnom návrhu (bod 14 preambuly návrhu), kde uvádzajú, že ustanovenie § 9 Charty necháva na členské štáty Únie akú definíciu „práva zosobášiť sa“ a „práva založiť si rodinu“ príjmu, ale (!) článok 9 Charty nie je možné interpretovať, že EU v rámci svojich vlastných kompetencií alebo niektorý z členských štátov je povinný uzákoniť alebo právne rozpoznať nejakú novú podobu manželstva ako je napr. tzv. manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia.

Návrh je súladný s článkom 9 Charty

Aj z ďalšieho textu legislatívneho návrhu vyplýva, že návrh je skoncipovaný tak, aby bol súladný s článkom 9 Charty. V článku 1 návrhu je to tiež expresis verbis napísané, a tiež je tam uvedené, že navrhované nariadenie:

„applies to all legal acts adopted by the European Union on the basis of the TEU and the TFEU, and to all measures adopted by Member States to transpose or implement such legal acts of the EU“.

Orgány EU s pojmami „manželstvo“, „rodina“ alebo „rodinný život“ pracujú. Podľa navrhovateľov iniciatívy reálny života práva a inštitúcii EU ukazuje na potrebu tieto pojmy na účel práce týchto inštitúcii jasne zadefinovať. Navrhované nariadenie ako je skoncipované rešpektuje článok 9 Charty a zároveň rieši reálny problém na pôde práva EÚ.

Ján Mazák správne píše:

„Únia nemôže prijať žiadny právny akt, hoci navrhovaný iniciatívou občanov, ktorý by odporoval Charte základných práv a rozdeleniu kompetencií medzi členské štáty a Úniu.“

Cieľom navrhovaného nariadenia je zabrániť aby v budúcnosti dochádzalo k „tlaku“ zo strany inštitúcii EÚ na členské štáty práve k tomu aby zmenili svoju národnú úpravu rodinného práva, napr. aj tým smerom aby zaviedli tzv. homosexuálne manželstvá.

Únia síce nemôže prijať právny akt, ktorý by odporoval Charte a rozdeleniu kompetencií medzi členské štáty a Úniu, ale to neznamená, že Únia nemôže prijať právny akt v sfére spadajúcej pod článok 9 Charty, ktorý rozdelenie kompetencií medzi členské štáty a Úniu rešpektuje.

Strieľa sa na terč

Navrhovatelia iniciatívy navrhujú definície, ktoré sú z ich hodnotového presvedčenia správne. Pri zdôvodnení sa odvolávajú na najdôležitejšie medzinárodné ľudsko-právne dokumenty aké boli kedykoľvek prijaté. Ich argumentácia je prirodzenoprávna.

Prof. Mazák tvrdí, že iniciátori petície strieľajú do tmy. Skutočnosť, že Komisia občiansku iniciatívu zaregistrovala a samotné znenie nariadenia poukazujú na to, že až tak mimo terča sa nemieri.

Bude to zaujímavý boj: Barroso bol z EPP a voči One of us sa zachoval tyransky. Teraz je na čele Komisie katolík z Luxemburska Jean-Claude Juncker z EPP a prvého viceprezidenta máme ďalšieho katolíka z Holandska Fransa Timmermansa. Nádej na úspech Mum, Dad & Kids dáva skutočnosť, že ich driemúce katolícke svedomie sa s pribúdajúcim vekom a blížiacou sa smrťou môže kedykoľvek ozvať. A potom by sme to trafili presne.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.