Home » články » starostlivosť o Slovensko | Filip Rázga & Occupy GP

starostlivosť o Slovensko | Filip Rázga & Occupy GP

Môj rozhovor s iniciátorom občianskej aktivity Occupy GP (Generálnu prokuratúru), Filipom Rázgom. Hľadanie riešení pre Slovensko.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.