Na základe viacerích rokovaní s regionalnými partnermi z viacerích stredo-pravých politických strán sme sa dohodli na spoločnej kandidátnej listine nominantov za poslancov obecného zastupiteľstva obce Chynorany.

Zoznam kandidátov: Peter Božík, Jozef Liday, Ludovít Košík st., Zuzana Beniaková, Roman Beniak, Silvia Bezáková, Juraj Polakovič, Alexandra Szabová (Palušová).

V nasledujúcich dňoch ponúkneme našu víziu pre obec, ktorú máme všetci radi.