Rada pre spravodlivosť, ochranu ľudskej dôstojnosti, základných ľudských práv a občianskych slobôd (RADA)

Členovia rady:

Jozef Liday
Marián Koláček
Stanislav Trnovec