Home » články » …pravé viníky svého neštestí, bodou velebit.

…pravé viníky svého neštestí, bodou velebit.

Tu by ses snad zlobil, kdybych ti já řekl: “Člověče, nic nerozumíš gymnastice; ty mi jmenuješ přisluhovatele a dodavatele zádostí, kteří však ničemu řádnému o nich nerozumějí, kteří při příležitosti naplní a vykrmí lidem jejich těla, budou od nich chváleni, ale přitom jim zkazí i staré maso; ale oni ve své neskušenosti nebudou dávat vinu svých nemocí a ztráty starého masa svým hostitelům, nýbrž až jim o mnoho později někdejší přesycování přinese nemoc, protože se dělo nezdravě, budou vinit a kárat ty a těm, budou-li moci, udělají něco zlého, kteří jim tehdy budou právě nablízku a budou jim něco radit, kdežto ony dřívější, pravé viníky svého neštěstí, budou velebit.”

Sórkates;

Platón: Gorgias

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.