V záujme zachovania kontinuálnosti svojho myslenia a s túžbou pomôcť ľudom, ktorým verím som sa rozhodol spolupracovať s Mladými KDS. V nasledujúcom roku je preto pre mňa veľkou výzvou pracovať na raste konzervatívnej politiky na Slovensku.

Všetkým čitateľom mojej stránky (blogu) želám mnoho podnetov na premýšľanie o dôležitých otázkach, veľa radostných chvíľ prežitých s milovanými osobami a v neposlednom rade veľa milosti a Božieho požehnania.