Cicero o právnikoch povedal: „Koľko vážnosti, obľúbenosti a dôstojnosti prináša znalosť práva tým, ktorí ho majú, to každý dobre vie. V našej obci sú to najváženejší a najslávnejší muži. Čo môže byť čestnejším útočiskom pre človeka ako výklad práva, pre ktorý ho ľudia aj v starobe navštevujú a ctia?“

Viac blogový príspevok kanonického právnika, profesora Jána Dudu:

http://duda.kapitula.sk/2010/09/pravnici-ospevovani-i-zatracovani/