Home » články » Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero

Cicero o právnikoch povedal: „Koľko vážnosti, obľúbenosti a dôstojnosti prináša znalosť práva tým, ktorí ho majú, to každý dobre vie. V našej obci sú to najváženejší a najslávnejší muži. Čo môže byť čestnejším útočiskom pre človeka ako výklad práva, pre ktorý ho ľudia aj v starobe navštevujú a ctia?“

Viac blogový príspevok kanonického právnika, profesora Jána Dudu:

http://duda.kapitula.sk/2010/09/pravnici-ospevovani-i-zatracovani/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.