Ukončil som štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

Mgr. Jozef Liday