Niekoľko skvelých ľudí robí skvelé veci v oblasti ochrany ľudských práv. Budme inšpirovaný.

Spomeniem len také mená ako prof. John Finnis alebo prof. Robert George, ale aj slovenská europoslankyňa – Anna Záborská.

www.sanjosearticles.com