Pápežove slová vďaky Mladým KDS

Z poverenia pápeža Benedikta XVI. napísal zástupca vatikánskeho Štátneho sekretariátu pre všeobecné záležitosti Mons. Fernando Filoni list Mladým KDS.

Fernando Filoni, v mene pápeža, vyjadruje Mladým KDS ocenenie za ich solidaritu s prenasledovanými kresťanmi a ďakuje im za oddanosť úradu nástupcu Svätého Petra. V závere listu pozýva mladých na spoločné stretnutie v rámci Svetových dní mládeže v Madride v auguste tohto roku.

Pápežov list je reakciou na informáciu o Zhromaždení na podporu prenasledovaných kresťanov vo svete, ktoré v januári tohto roku zorganizovali v Bratislave Mladí KDS.

Mária Majdová

tajomníčka KDS