Home » články » Lautsi vs. Italy | Joseph Weiler | prejav pred Veľkou komorou

Lautsi vs. Italy | Joseph Weiler | prejav pred Veľkou komorou

V rámci svojej semestrálnej eseje som si ako tému vybral analýzu rozhodnutia ESĽP vo veci Lausti vs. Italy – tzv. spor o krucifix. Pomaly čítam pohľady všetkých strán sporu. Momentálne som narazil na prejav prof. Weilera (tradičný žid), ktorý zohral v rozhodnutí dôležitú úlohu. Jeho výborná reč je hodná zdieľania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.