Home » články » King a Miller o integralizme a náboženskej slobode

King a Miller o integralizme a náboženskej slobode

Dignitatis Humanae, deklarácia
II. Vatikánskeho koncilu a náboženskej slobode

Lawrence King a Robert T. Miller svojim textom o integralizme a náboženskej slobode pokračujú v diskusii, ktorá v posledných rokoch prebieha v niektorých kruhoch v USA. Dôležité čítanie pre všetkých, ktorý chcú porozumieť vývoju učenia Cirkvi.

On Integralism, Religious Liberty, and the Authority of the Church: 19th Century Popes and 20th Century Popes Disagreed

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.