Preskočiť na obsah

KDMS žiada odvolať nositeľov súdnych perzekúcii

Výzva na odvolanie nositeľov súdnych perzekúcií

Spracovatelia: Jozef Liday, Martin Hodál, Slávka Krištofová
Kresťanskodemokratická mládež Slovenska privítala výstup z dielne Ústavu pamäti národa, ktorým bol sprístupnený zoznam odsúdených podľa §§ 109 (nedovolené opustenie republiky) a 110 (nedovolené vniknutie na územie republiky) Trestného zákona z roku 1961 v rokoch 1977 až 1989 spolu s menami vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov aj znalcov.
.
Podľa výskumu ÚPN bolo v tomto období perzekvovaných okolo 13-tisíc ľudí. Pre skutočné porozumenie tejto tragédie, je dôležité vžiť sa do konkrétnych obetí týchto procesov. Osoby zodpovedné za perzekúciu týchto ľudí – hlavne prokurátori a sudcovia – vykonávali justičné krivdy napriek tomu, že v roku 1977 Československo ratifikovalo Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a tiež ratifikovalo aj Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktoré občanom republiky mali garantovať základné ľudské práva, vrátane práva slobodne opustiť ktorúkoľvek krajinu a teda aj svoju vlastnú, čo bolo garantované napríklad v článku 12 ods. 2 MPOPP. Konanie týchto osôb nie je možné žiadnym spôsobom ospravedlniť: uprednostnili vlastný kariérny postup pred vykonávaním spravodlivosti.
.
KDMS považuje za šokujúce, že niektorí zo sudcov, ktorí sa na perzekúciách podieľali, dodnes súdia, dokonca niektorí sú sudcami Najvyššieho súdu SR.
.
Povolanie sudcu sa v právnom štáte nachádza na vyššom spoločenskom rebríčku. Malo by odzrkadľovať vysoké vzdelanie a vzorný mravný status, pretože sú to práve oni, ktorí rozhodujú o konkrétnych osudoch ľudí, vykladajú zákony a tvoria spravodlivosť. Ono totiž v poslednej fáze súdneho procesu prichádza rozhodnutie, aplikácia zákona, jeho výklad. Takýto výklad vychádza z vnútorného presvedčenia sudcu a k jeho postoju k právu a spravodlivosti. Sudca vykladajúci právo, resp. právne predpisy, by mal byť vzorom humánnosti, mravnej spôsobilosti s rešpektom k tradícii a mal by prispievať k tvorbe spravodlivosti. Pretože ako taký, by mal prenášať hodnoty spoločnosti do aplikácie zákonov, obrusovať ich nedostatky, tvoriť spravodlivosť, má byť s týmito hodnotami stotožnený. Sudca sa totiž neobmedzuje len na jazykový výklad zákona. To ani nemôže. Právo nie je len textom bez ducha, ale je nositeľom hodnôt spoločnosti, a preto je potrebné, aby tomu sudca aj zodpovedal, a to najmä v súčasnosti, kedy štát nie je riadený jednou stranou, ale je založený na princípoch demokracie a vlády práva.
.
Sudcovia, ktorí pre svoj kariérny postup vstúpili do Komunistickej strany Česko-slovenskej a zvlášť tí, ktorí sa podieľali na rozsudkoch popierajúcich prirodzené práva, humánnosť i spravodlivosť, by mali byť zbavení svojich funkcií.
.
Bývalý režim zanechal v slovenskej spoločnosti hlboké rany. 17. novembra 1989 sme sa rozhodli, že sa pokúsime o lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Napriek tomu nás dedičstvo bývalého režimu stále dobieha a nedarí sa nám s ním plne vysporiadať. Mimoriadne nutným krokom v procese vyrovnávania sa so socialistickou minulosťou nášho štátu, je podľa nášho názoru výmena prokurátorov a sudcov, ktorí sa na perzekúciách podieľali, no aj po vyše 25 rokoch od zmeny režimu naďalej vykonávajú svoju činnosť.
.
Preto vyzývame ministerku spravodlivosti, aby v spolupráci s vládou a členmi Súdnej rady SR pripravili novelu zákona, ktorá umožní odvolať všetkých sudcov, ktorí boli nositeľmi súdnych perzekúcií v rokoch 1977 – 1989, ktorí svojimi vtedajšími rozhodnutiami dnes odporujú hodnotám slobodnej spoločnosti.
.
V Bratislave 30.1.2017
.
Predsedníctvo Kresťanskodemokratickej mládeže Slovensko
.
Martin Trúchlik – predseda
Miroslav Dragun – podpredseda pre regionálne vzťahy
Slavomír Gregorík – podpredseda pre zahraničné vzťahy
Ján Rozkoš – podpredseda pre projektové riadenie
Katarína Hudáková – členka predsedníctva
Daniel Šenkár – člen predsedníctva
Martin Hodál – generálny sekretár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.