Home » články » dobrá správa z Rady Európy

dobrá správa z Rady Európy

 

29. januára 2015 prijalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy rezolúciu, ktorá sa venuje intolerancii a diskriminácii v Európe so zameraním na kresťanov. Rezolúcia bola prijatá 67 hlasmi ZA, 2 PROTI a 15 absencií.

V rezolúcii sa okrem iného píše, že:

– intolerancia a diskriminácia je namierená aj proti ľudom, ktorí patria k majoritnej náboženskej skupine

– je potrebné prijať ďalšie opatrenia k tomu aby mohla by náboženská sloboda v Európe realizovaná v plnej miere

– sloboda svedomia na pracovisku musí byť chránená

– sloboda zhromažďovania musí byť chránená pred proti-demonštráciami

– základné právo na slobodu vyjadrovania musí byť chránené

– mediam sa odporúča aby sa vyhli negatívnym stereotypom

Celé znenie rezolúcie si môžete pozrieť tu: “Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians.” 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.