Home » články » Chynorany | ÚPN & Židia

Chynorany | ÚPN & Židia

Som veľmi rád, že napriek ťažkostiam (a snahám o jeho ideologizáciu) máme na Slovensku Ústav pamäti národa. Vidím ako veľmi dôležité pre naše politické spoločenstvo aby kriticky hodnotilo vlastné dejiny.

Chynorany:

ÚPN nedávno priniesol zaujímavú štatistiku o počte Židov žijúcich v na Slovensku v roku 1940 v jednotlivých obciach.

V Chynoranoch v tom čase nežil ani jeden Žid, ale v susedných Žabokrekoch nad Nitrou ich žilo 137.

Pamätníci spomínajú, že Chynoranci Židov z obce vyhnali, alebo ich sem nechceli vôbec pustiť. Ako dnešný obecný poslanec vyjadrujem ľútosť na rasistickou minulosťou našej obce. Starí Chynoranci mali tvrdú sedliacku povahu. Aristokratické spôsoby a podnikavosť im nebola veľmi pochuti.

Link:

http://www.upn.gov.sk/supis-zidov/zoznam-obci.php?okres=250

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.