Preskočiť na obsah
Home » právo » Stránka 2

právo

Chynorany: Stromový masaker (aktualizácia)

Žiaľ je to tak – obec Chynorany prežila stromový masaker. Najprv som to vnímal ako pravidelný jesenný výrub. Neskôr, keď sa výrub dostal aj do našej štvrti – kde padli naše obľúbene stromy – začal som mať veľa otázok – Prešiel výrub zákonným procesom? Nemal by byť pri výrube odborník – environmentálny aj estetický? Kto má moc o tomto celom rozhodnúť? Aké sú práva občanov (verejnosti) participovať na rozhodnutiach o výrube? Je to v súlade z územným plánom obce? Bude výrub nahradený novými stromami? a pod. A keď som dnes videl ako je vyrúbaná časť obce – smerom k čistiarni odpadových vôd, tak si hovorím – musím reagovať. Veď to nebolo tak dávno, čo pán Jozef Kákoš starší na verejnom… Čítať viac »Chynorany: Stromový masaker (aktualizácia)

Boj za právo | podnet prokuratúre

Právo je hra. Spísal som tento podnet. Uvidíme ako sa s ním okresná prokuratúra v Partizánskom vysporiada. Boj za právo je bojom za nás všetkých – za celú spoločnosť a jej dobré fungovanie. Návrh V súlade zo zákonom NR SR 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov podávam podnet na preskúmanie zákonnosti VZN č. 6 o nájme a podnájme nebytových priestorov, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Chynorany dňa 27.5. 2011 a schválené uznesením č. 44/2011. Zdôvodnenie: Dané VZN o nájme a podnájme nebytových priestorov  ustanovuje v článku 1 odseku 3, že obec poskytuje do dlhodobého nájmu tieto priestory: 3. Do dlhodobého nájmu obec môže poskytnúť nebytové priestory: – v obvodnom zdravotnom stredisku, – v Dome služieb – v Dome kultúry V.Beniaka, – v dome súp. č.… Čítať viac »Boj za právo | podnet prokuratúre

Procházka proti Madejovi

Po veľmi dlhom čase som si pozrel politickú TV debatu. Dôvodom záujmu bol Radoslav Procházka. Jeho „spoludiskutérom“ Róbert Madej. Obaja právnici. Pán Madej je známy svojou aroganciou a straníckosťou. Právom ho možno zaradiť k najarogantnejším slovenským politikom – pretom som bol zvedavý ako sa absolvent Yale Law School (Procházka) s ním popasuje. A zvládol to výborne. Spočiatku zdvorilo reagoval na nezmyslené obvinenia. Neskôr sám zdôvodnil, že to nie je potrebné. Róbert Madej alebo nerozumie ani princípu tajnej voľby alebo vôbec nemal záujem ani o čriepky pravdy v diskusii. Stretli sa dva svety – svet pravdovravnosti, otvorenosti, polemiky, erudície, slušnosti & svet straníckosti, prehrievania politických polievočiek, mocenských záujmov a povedal by som takého všeobecného zatemnenia mysle pod vplyvom línie – som člen strany… Čítať viac »Procházka proti Madejovi

Marcus Tullius Cicero

Cicero o právnikoch povedal: „Koľko vážnosti, obľúbenosti a dôstojnosti prináša znalosť práva tým, ktorí ho majú, to každý dobre vie. V našej obci sú to najváženejší a najslávnejší muži. Čo môže byť čestnejším útočiskom pre človeka ako výklad práva, pre ktorý ho ľudia aj v starobe navštevujú a ctia?“ Viac blogový príspevok kanonického právnika, profesora Jána Dudu: http://duda.kapitula.sk/2010/09/pravnici-ospevovani-i-zatracovani/

Právo pre ľudí – Odvolávanie starostu obce

Napadá ma pojem primitívna demokracia. Samozrejme primitívna bez pejoratívneho zafarbenia. Občanom obce gratulujem. Vymenili skutočne nevhodného starostu a dokázali, čo je v niektorých obciach len ťažko mysliteľné.