osobná webová stránka

Category obec

Chynorany | regulácia hazardných hier

Spolu s kolegami poslancami sme nedávno spustili petíciu za reguláciu hazardu na území obce. Petíciu podporilo okolo 750 obyvateľov obce, čo je veľmi dobré číslo. Na včerajšom rokovaní obecného zastupiteľsva na základe petície OZ prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakázalo… Continue Reading →

Rozhovor so starostom obce Chynorany

Starší rozhovor so (ex) starostom obce Chynorany pánom Ľudovítom Košíkom st.  

Chynorany | stanovisko k článku v obcených novinách

Chynorany | posielam moje stanovisko k článku v obecných novinách, ktorý zasahuje do občianskej cti a dobrej povesti viacerích poctivých, slušných a spravodlivých obyvateľov obce. Vážení obyvatelia obce Chynorany, V poslednom čísle Chynorianských novín sa objavil článok, ktorý vážnym spôsobom… Continue Reading →

Chynorany | ÚPN & Židia

Som veľmi rád, že napriek ťažkostiam (a snahám o jeho ideologizáciu) máme na Slovensku Ústav pamäti národa. Vidím ako veľmi dôležité pre naše politické spoločenstvo aby kriticky hodnotilo vlastné dejiny. Chynorany: ÚPN nedávno priniesol zaujímavú štatistiku o počte Židov žijúcich… Continue Reading →

Chynorany | mladý Róbert Bezák

Vtedy ešte mladý kňaz, Róbert Bezák, koncelebruje posvätnú liturgiu v mojej rodnej obci Chynorany.

Chynorany: Stromový masaker (aktualizácia)

Žiaľ je to tak – obec Chynorany prežila stromový masaker. Najprv som to vnímal ako pravidelný jesenný výrub. Neskôr, keď sa výrub dostal aj do našej štvrti – kde padli naše obľúbene stromy – začal som mať veľa otázok –… Continue Reading →

právo pre ľudí | nakladanie s obecným majetkom

Via Iuris spravila zopár dokumentov hodných pozornosti každého zodpovedného obyvateľa (nielen) obce Chynorany.

Chynorany: zákon Petra Krištofa

Počas dnešného automobilového poslaneckého prieskumu po obci, ktorí som realizoval s mojim spolupracovníkom a zakladateľom FB Chynorany, Matúšom Chrenkom sme stretli jedného z najznámejších občanov obce – Petra Krištofa. Položili sme mu okolo desať jednoduchých otázok, na ktoré s radosťou… Continue Reading →

Boj za právo | podnet prokuratúre

Právo je hra. Spísal som tento podnet. Uvidíme ako sa s ním okresná prokuratúra v Partizánskom vysporiada. Boj za právo je bojom za nás všetkých – za celú spoločnosť a jej dobré fungovanie. Návrh V súlade zo zákonom NR SR 153/2001 Z.z…. Continue Reading →

1. verejné zhromaždenie obyvateľov obce Chynorany

…ktoré sa konalo v tomto volebnom období.   Inteligentná verejnosť, hodnotné podnety, pripomienky, nápady, kritické reakcie – mám radosť. Chynoranci sa predviedli v dobrom svetle.   K záznamu: Starostka obce p. Mária Lachkovičová sa vyjadruje k nekalým praktikám niektorých obyvateľov… Continue Reading →

© 2021 JUDr. Jozef Liday — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑