Preskočiť na obsah

obec

Chynorany | regulácia hazardných hier

Spolu s kolegami poslancami sme nedávno spustili petíciu za reguláciu hazardu na území obce. Petíciu podporilo okolo 750 obyvateľov obce, čo je veľmi dobré číslo. Na včerajšom rokovaní obecného zastupiteľsva na základe petície OZ prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakázalo prevádzkovať hazardné hry na území obce. Sloboda je veľká a vzácna hodnota. Závislí ľudia nie sú slobodní. Verím, že regulácia hazardu zo strany obce je malým príspevkom ku kultúre slobody v našej obci.

Chynorany | stanovisko k článku v obcených novinách

Chynorany | posielam moje stanovisko k článku v obecných novinách, ktorý zasahuje do občianskej cti a dobrej povesti viacerích poctivých, slušných a spravodlivých obyvateľov obce. Vážení obyvatelia obce Chynorany, V poslednom čísle Chynorianských novín sa objavil článok, ktorý vážnym spôsobom zasahuje dobrej povesti a občianskej cti viacerích obyvateľov obce Chynorany. 1. Verím, že v demokratickej a slobodnej spoločnosti je vhodné a správne, ak sa obyvatelia obce zúčastňujú veci verejných a vyjadrujú svoj názor. V právnom štáte to však môžu a musia urobiť len tak aby nezasiahli do práv a právom chránených záujmov ostatných ľudí – svojích spoluobčanov. 2. Chynorianské noviny budú mať svoj zmysel a význam len vtedy ak v duchu ústavy SR umožnia slobodnú výmenu názorov na správu obce… Čítať viac »Chynorany | stanovisko k článku v obcených novinách

Chynorany | ÚPN & Židia

Som veľmi rád, že napriek ťažkostiam (a snahám o jeho ideologizáciu) máme na Slovensku Ústav pamäti národa. Vidím ako veľmi dôležité pre naše politické spoločenstvo aby kriticky hodnotilo vlastné dejiny. Chynorany: ÚPN nedávno priniesol zaujímavú štatistiku o počte Židov žijúcich v na Slovensku v roku 1940 v jednotlivých obciach. V Chynoranoch v tom čase nežil ani jeden Žid, ale v susedných Žabokrekoch nad Nitrou ich žilo 137. Pamätníci spomínajú, že Chynoranci Židov z obce vyhnali, alebo ich sem nechceli vôbec pustiť. Ako dnešný obecný poslanec vyjadrujem ľútosť na rasistickou minulosťou našej obce. Starí Chynoranci mali tvrdú sedliacku povahu. Aristokratické spôsoby a podnikavosť im nebola veľmi pochuti. Link: http://www.upn.gov.sk/supis-zidov/zoznam-obci.php?okres=250

Chynorany | mladý Róbert Bezák

Vtedy ešte mladý kňaz, Róbert Bezák, koncelebruje posvätnú liturgiu v mojej rodnej obci Chynorany.

Chynorany: Stromový masaker (aktualizácia)

Žiaľ je to tak – obec Chynorany prežila stromový masaker. Najprv som to vnímal ako pravidelný jesenný výrub. Neskôr, keď sa výrub dostal aj do našej štvrti – kde padli naše obľúbene stromy – začal som mať veľa otázok – Prešiel výrub zákonným procesom? Nemal by byť pri výrube odborník – environmentálny aj estetický? Kto má moc o tomto celom rozhodnúť? Aké sú práva občanov (verejnosti) participovať na rozhodnutiach o výrube? Je to v súlade z územným plánom obce? Bude výrub nahradený novými stromami? a pod. A keď som dnes videl ako je vyrúbaná časť obce – smerom k čistiarni odpadových vôd, tak si hovorím – musím reagovať. Veď to nebolo tak dávno, čo pán Jozef Kákoš starší na verejnom… Čítať viac »Chynorany: Stromový masaker (aktualizácia)

Chynorany: zákon Petra Krištofa

Počas dnešného automobilového poslaneckého prieskumu po obci, ktorí som realizoval s mojim spolupracovníkom a zakladateľom FB Chynorany, Matúšom Chrenkom sme stretli jedného z najznámejších občanov obce – Petra Krištofa. Položili sme mu okolo desať jednoduchých otázok, na ktoré s radosťou odpovedal. Najzábavnejšie však bolo jeho odľahčené zakončenie stretnutia. Pán Krištof zadefinoval svoju vlastnú ústavu: Pán Boh hore, Peter dole, taký je zákon :)    

Boj za právo | podnet prokuratúre

Právo je hra. Spísal som tento podnet. Uvidíme ako sa s ním okresná prokuratúra v Partizánskom vysporiada. Boj za právo je bojom za nás všetkých – za celú spoločnosť a jej dobré fungovanie. Návrh V súlade zo zákonom NR SR 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov podávam podnet na preskúmanie zákonnosti VZN č. 6 o nájme a podnájme nebytových priestorov, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Chynorany dňa 27.5. 2011 a schválené uznesením č. 44/2011. Zdôvodnenie: Dané VZN o nájme a podnájme nebytových priestorov  ustanovuje v článku 1 odseku 3, že obec poskytuje do dlhodobého nájmu tieto priestory: 3. Do dlhodobého nájmu obec môže poskytnúť nebytové priestory: – v obvodnom zdravotnom stredisku, – v Dome služieb – v Dome kultúry V.Beniaka, – v dome súp. č.… Čítať viac »Boj za právo | podnet prokuratúre

1. verejné zhromaždenie obyvateľov obce Chynorany

…ktoré sa konalo v tomto volebnom období.   Inteligentná verejnosť, hodnotné podnety, pripomienky, nápady, kritické reakcie – mám radosť. Chynoranci sa predviedli v dobrom svetle.   K záznamu: Starostka obce p. Mária Lachkovičová sa vyjadruje k nekalým praktikám niektorých obyvateľov obce, ktoré spôsobujú ujmu celej obci. Viac vo videu:   1. verejné zhromaždenie obyvateľov obce