Preskočiť na obsah

ľudské práva

Návrh zmluvy o výhrade vo svedomí

ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí Slovenská republika a Svätá stolica,uznávajúc slobodu svedomia pri ochrane a rozvoji hodnôt týkajúcich sa zmyslu ľudského života, zdôrazňujúc toto uznanie vo vzťahu k slobode myslenia a slobode vyznania, uznávajúc ľudský život, ľudskú dôstojnosť, zmysel ľudského života rodinu a manželstvo ako najvyššie všeobecné hodnoty, z ktorých vyplýva spoločné dobro a ktoré ako také vyžadujú ochranu pred ich stratou alebo poškodením ako aj obmedzením ich rozvoja a generačného odovzdávania, deklarujúc vôľu chrániť právo na ľudský život, ľudskú dôstojnosť, ľudskú fyzickú integritu, ľudskú biologickú a psychologickú identitu, rodinu a manželstvo, odvolávajúc sa na záväzky prijaté v Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, podpísanej vo Vatikáne 24. novembra 2000… Čítať viac »Návrh zmluvy o výhrade vo svedomí

Jonathan Sumption: Human Rights and Wrongs

Jonathan Sumption tvrdí, že sudcovia – najmä tí, ktorí pôsobia na Európskom súde pre ľudské práva – si uzurpovali moc tým, že rozšírovali interpretáciu ľudskoprávnych dokumentov. Viac tu: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0005msd

Stano Trnovec: Búrka v pohári? Alebo nominácie do Výboru pre deti a mládež

Počas vlády vedenej pani Radičovou vznikla Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Občianska spoločnosť je jedným z prostriedkov budovania modernej demokratickej spoločnosti. Občianska spoločnosť, ktorá predovšetkým zastrešuje aktivity ľudí, ich angažovanosť vo všeobecne prospešných záležitostiach. Mimovládne organizácie združujú dobrovoľníkov a dobrovoľne preberajúce určité časti spoločenského života z celého spektra života. Občianska spoločnosť je vyjadrením participácie občanov na spoločnom živote. Združovanie prebieha spontánne, bez formálnych jednotiacich systémov, ktoré sú známe zo spoločnosti s „vysokou dobrovoľnou organizovanosťou“ spravidla pod záštitou politických záujmov. Príklady z nedávnej minulosti sú napr. HJ (Hitler Jugend), alebo pionieri, či SZM, ale aj milicionári, ktorí boli ozbrojenou zložkou brániacou výdobytky vládneho zriadenia. Dobrovoľníctvo je vyjadrením dlhodobej stability spoločnosti, ktorú neťaží tlak akéhokoľvek pôvodu. Poznáme ho… Čítať viac »Stano Trnovec: Búrka v pohári? Alebo nominácie do Výboru pre deti a mládež

Mierime na terč | Responsum: Ján Mazák: Chromíkov výstrel do tmy

Poradca prezidenta SR a profesor medzinárodného a európskeho práva Ján Mazák považuje novú európsku iniciatívu občanov „Mum, Dad & Kids“ za výstrel do tmy a podraz voči ľudom, ktorí sa do iniciatívy zaangažujú. Má pravdu alebo sa mýli? Má to zmysel napriek precedensu Dlhé roky sa hovorilo o tom, že Európska únia má demokratický deficit. Európska iniciatíva občanov mala byť práve jedným z inštrumentov ako tento deficit zmenšiť. Spôsob akým sa v minulosti Komisia vysporiadala s iniciatívou One of us však mnohých šokoval. Iniciatívu, ktorú podporili dva milióny občanov Európskej únie Komisia pod vedením Manuela Barrosa vetovala, čím zabránila predloženiu legislatívneho návrhu Európskemu parlamentu a tomu, aby sa o požiadavke občanov riadne hlasovalo v demokraticky legitimizovanom orgáne. Veto Komisie bolo vyhodnotené ako nedemokratické a neetické. Ľudia z pozadia iniciatívy to však nevzdali,… Čítať viac »Mierime na terč | Responsum: Ján Mazák: Chromíkov výstrel do tmy

dobrá správa z Rady Európy

  29. januára 2015 prijalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy rezolúciu, ktorá sa venuje intolerancii a diskriminácii v Európe so zameraním na kresťanov. Rezolúcia bola prijatá 67 hlasmi ZA, 2 PROTI a 15 absencií. V rezolúcii sa okrem iného píše, že: – intolerancia a diskriminácia je namierená aj proti ľudom, ktorí patria k majoritnej náboženskej skupine – je potrebné prijať ďalšie opatrenia k tomu aby mohla by náboženská sloboda v Európe realizovaná v plnej miere – sloboda svedomia na pracovisku musí byť chránená – sloboda zhromažďovania musí byť chránená pred proti-demonštráciami – základné právo na slobodu vyjadrovania musí byť chránené – mediam sa odporúča aby sa vyhli negatívnym stereotypom … Celé znenie rezolúcie si môžete pozrieť tu: “Tackling intolerance and discrimination… Čítať viac »dobrá správa z Rady Európy

Lautsi vs. Italy | Joseph Weiler | prejav pred Veľkou komorou

V rámci svojej semestrálnej eseje som si ako tému vybral analýzu rozhodnutia ESĽP vo veci Lausti vs. Italy – tzv. spor o krucifix. Pomaly čítam pohľady všetkých strán sporu. Momentálne som narazil na prejav prof. Weilera (tradičný žid), ktorý zohral v rozhodnutí dôležitú úlohu. Jeho výborná reč je hodná zdieľania.