Chynorany | stanovisko k článku v obcených novinách

Chynorany | posielam moje stanovisko k článku v obecných novinách, ktorý zasahuje do občianskej cti a dobrej povesti viacerích poctivých, slušných a spravodlivých obyvateľov obce. Vážení obyvatelia obce Chynorany, V…

Continue Reading Chynorany | stanovisko k článku v obcených novinách

starostlivosť o Chynorany | delegácia do rady školy

(Johann Michael Bretschneider (1656-1727), In the scholars' study. Wrocław, National Museum in Wrocław) Rád by som sa poďakoval poslankyni obecného zastupiteľstva Terke Grežďovej za podanie návrhu na delegáciu mojej osoby…

Continue Reading starostlivosť o Chynorany | delegácia do rady školy

Think globally, act locally | Šestka pre rozvoj našej farnosti

(Základné programové vyhlásenie pre voľby do farskej pastoračnej rady vo farnosti Chynorany)  1 S ohľadom na technické a personálne možnosti farnosti zlepšiť transparentnosť financovania farnosti. Za týmto účelom zaviesť publikáciu finančných operácií…

Continue Reading Think globally, act locally | Šestka pre rozvoj našej farnosti

Jozef Šuppa (Societas Jesu) | otázky & odpovede

Páter, často vo Vašich homíliách (i kriticky) spomínate Európu, európske hodnoty, európsku politiku. Kriticky sa staviate k organizáciám, ktoré na európskej úrovni presadzujú ideológiu, ktorú práve beatifikovaný pápež Ján Pavol II.…

Continue Reading Jozef Šuppa (Societas Jesu) | otázky & odpovede