Preskočiť na obsah

Chynorany

Inšpirujeme sa projektom Zelené Urmince?

Obec Urmince, ktorá sa nachádza v okrese Topoľčany oznámila na svojej facebookovej stránke spustenie zaujímavého zeleného projektu: Zelené Urmince. Obec na stránke uvádza: „V projekte Zelené Urmince mame v pláne v 3 etapách vysadiť v našej obci minimálne 600 stromov a tym zlepšiť naše životne prostredie… V prvej etape bude vysadených 200 stromov v dvoch stromoradiach, medzi ktorými bude vytvorené pole pre drobne živočíchy, bez postrekov a bez masívnej žatvy. Dopestovaná úroda bude v zimných mesiacoch slúžiť na prikrmovanie zveri…V druhej etape na jeseň 2021 bude nanovo vysadená čerešňová alej smerom na Nemčice.V tretej etape na jar/jeseň 2022 bude vysadených viac ako 300 stromov a vybudovaná oddychová zóna v prírode pre nás všetkých… Lokalita výsadby bude monitorovaná fotopascami“. Projekt bude… Čítať viac »Inšpirujeme sa projektom Zelené Urmince?

V rozhovore so Stanom Trnovcom

1. Prečo kandiduješ? Základným pocitom je pocit mojej osobnej zodpovednosti za spoločné dobro komunity, v ktorej sa pohybujem. V obecnom zastupiteľstve som už pôsobil, mám skúsenosti aj veľmi dobrú odbornosť, keďže v posledných 2 rokoch som sa pracovne zaoberal agendou eurofondov so zameraním na rozvoj vidieka. V posledných rokoch som sa zúčastnil významných podujatí vo Viedni (2015, 2017), v Ríme (2016), v Krakove (2016, 2017), v Bruseli (2018) a stále sa posúvam dopredu. Cítim, že svojimi skúsenosťami môžem Chynoranom pomôcť. Osobitne mi záleží na tom, aby bola obec spravovaná spravodlivo a aby práva každého obyvateľa obce boli dodržiavané. 2. Ak si sa rozhodol kandidovať, potom v čom sa líšiš od väčšiny „štandardných“ kandidátov, ktorí sľubujú zlepšenie čistoty, poriadku a bezpečnosti?… Čítať viac »V rozhovore so Stanom Trnovcom

Svojou odbornosťou chcem Chynoranom pomôcť

V máji 2018 Európska komisia zverejnila nové pravidlá pre politiku súdržnosti na obdobie rokov 2021 – 2027. Ide o pravidlá, ktorými sa bude riadiť rozdeľovanie eurofondov po roku 2020. Pre Slovensko je vyčlenených 13,3 miliárd EUR.  V súvislosti so Slovenskom sa hovorí o „kríze“ v čerpaní eurofondov. Experti proces čerpania kritizujú za jeho netransparentnosť, neefektívnosť a korupčnosť. Hovorí sa o potrebe „odpolitizácie“ čerpania, aby sa uplatňovali prísne meritokratické kritéria, resp. aby boli schválené najlepšie projekty.  Príprava projektu, resp. žiadosti o nenávratný finančný príspevok je náročný proces, ktorý je známy vysokou mierou byrokracie. Ľahko sa stáva, že žiadateľ, ktorý má veľmi kvalitne pripravený projekt, má v žiadosti len malú chybu, kvôli ktorej je konanie o jeho žiadosti zastavené a nepomôžu mu… Čítať viac »Svojou odbornosťou chcem Chynoranom pomôcť

vzdanie sa mandátu

Pred krátkou dobou som sa vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce Chynorany. Ako zdôvodniť tento akt? Rozhodnutie to nebolo náhle, ale rodilo sa dlhšiu dobu. Zároveň toto moje rozhodnutie považujem za svedomité. Je vyjadrením môjho osobného znechutenia z niektorých skutočností, ale určite nie mojej osobnej rezignácie. Svoju osobnú budúcnosť nespájam s rodnou obcou, ale skôr s Bratislavou. Teším sa, že za môj mandát nastúpi Peter Božík, ktorého videnie morálneho rozmeru a správy veci verejných v našej obci mi vždy bolo veľmi blízke.

ďakujem za krásnu podporu

Milí Chynoranci, ďakujem za každý jeden hlas vo voľbách. Držím palce zvoleným poslancom a ďakujem p. Mariánovi Bakytovi za ponúknutie príležitosti pre lepšiu správu obce.  

volebné noviny

Na tomto odkaze si môžete prezrieť naše volebné noviny: https://spolocnezalepsiechynorany.files.wordpress.com/2014/11/volebnc3a9-noviny.pdf

lepšie Chynorany | volebný program

Vieme, že v posledných rokoch obce na Slovensku nemajú veľa finančných prostriedkov. Po uhradení nevyhnutných prevádzkových nákladov zostáva len veľmi málo peňazí na rozvoj a zlepšovanie prostredia, v ktorom ľudia žijú. Niektoré rozvojové aktivity je možné realizovať len tak, že obec získa finančné prostriedky z rôznych fondov a dotácií. A je samozrejmé, že o získanie týchto finančných prostriedkov a aj my budeme snažiť. Na niektoré zmeny k lepšiemu však nie je treba veľa peňazí. Chceme, aby naša samospráva fungovala dobre. Chceme, aby rozhodovanie štatutárnych orgánov v našej obci bolo vždy transparentné a v prospech našich občanov. Aby tieto rozhodnutia vychádzali zo vzájomnej komunikácie starostu, poslancov a verejnosti založenej na princípoch slušnosti, objektívnosti a pravdivosti. V nasledujúcom volebnom období je našim cieľom: zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov o tom, čo sa v obci deje: zrekonštruovať… Čítať viac »lepšie Chynorany | volebný program

15. novembra mám koho voliť

Podporujem kandidáta za starostu obce – Mariána Bakytu. Za poslancov obecného zastupiteľstva budem voliť kandidátov koalície NOVA, KDH, SDKÚ-DS, SIEŤ. 2. Roman Beniak, 40 r., živnostník, NOVA, KDH, SDKÚ-DS, SIEŤ 3. Zuzana Beniaková, Ing., 50 r., stavebná inžinierka, NOVA, KDH, SDKÚ-DS, SIEŤ 5. Silvia Bezáková, Bc., 50 r., učiteľka v materskej škole, NOVA, KDH, SDKÚ-DS, SIEŤ 6. Peter Božík, Mgr., 36 r., živnostník, NOVA, KDH, SDKÚ-DS, SIEŤ 12. Ludovít Košík, 61 r., strojný technik, NOVA, KDH, SDKÚ-DS, SIEŤ 14. Jozef Liday, Mgr., 25 r., právnik, NOVA, KDH, SDKÚ-DS, SIEŤ 21. Juraj Polakovič, 57 r., živnostník, NOVA, KDH, SDKÚ-DS, SIEŤ 24. Alexandra Szabová, MUDr., 30 r., lekárka, NOVA, KDH, SDKÚ-DS, SIEŤ

Spoločne za lepšie Chynorany | koalícia NOVA – KDH – SDKÚ-DS – Sieť nominovala kandidátov za poslancov OcZ obce Chynorany

Na základe viacerích rokovaní s regionalnými partnermi z viacerích stredo-pravých politických strán sme sa dohodli na spoločnej kandidátnej listine nominantov za poslancov obecného zastupiteľstva obce Chynorany. Zoznam kandidátov: Peter Božík, Jozef Liday, Ludovít Košík st., Zuzana Beniaková, Roman Beniak, Silvia Bezáková, Juraj Polakovič, Alexandra Szabová (Palušová). V nasledujúcich dňoch ponúkneme našu víziu pre obec, ktorú máme všetci radi.

Chynorany | regulácia hazardných hier

Spolu s kolegami poslancami sme nedávno spustili petíciu za reguláciu hazardu na území obce. Petíciu podporilo okolo 750 obyvateľov obce, čo je veľmi dobré číslo. Na včerajšom rokovaní obecného zastupiteľsva na základe petície OZ prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakázalo prevádzkovať hazardné hry na území obce. Sloboda je veľká a vzácna hodnota. Závislí ľudia nie sú slobodní. Verím, že regulácia hazardu zo strany obce je malým príspevkom ku kultúre slobody v našej obci.