Mimoriadne studený, decembrový Strasbourgh sa rýchlo začal rozplývať vďaka horúcemu charakteru manželov Anny a Vladimíra Záborských. Hlbokú poklonu skladám.