…ktoré sa konalo v tomto volebnom období.

 

Inteligentná verejnosť, hodnotné podnety, pripomienky, nápady, kritické reakcie – mám radosť. Chynoranci sa predviedli v dobrom svetle.

 

K záznamu: Starostka obce p. Mária Lachkovičová sa vyjadruje k nekalým praktikám niektorých obyvateľov obce, ktoré spôsobujú ujmu celej obci. Viac vo videu:

 

1. verejné zhromaždenie obyvateľov obce