osobná webová stránka JUDr. Jozefa Lidaya

Tag Sociálna náuka Cirkvi

Je sloboda najvyššia hodnota?

Dňa 04.06.2019 predniesol Ivan Šimko prednášku pre Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie s názvom “O novom ohrození našej slobody, o politike a o autorite kresťanov v spoločnosti.“. Rád by som stručne zareagoval na niektoré časti prednášky. Je sloboda najvyššou hodnotou v… Continue Reading →

© 2020 To Whom It May Concern — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑