To Whom It May Concern

osobná webová stránka JUDr. Jozefa Lidaya

Tag

Ladislav Hanus

Prof. Ladislav Hanus o tradícii a ČSR

Čo je to tradícia? Aké má zákony? Znovu a znovu si to treba uvedomovať a poznanie prehlbovať. Z tradície skutočnej, žitej, sa vypracujú jej zákony, aby vyplývali na utváranie zdravej tradície novej. Mohlo by sa namietať, že tradícia sa zväčša ustaľovala spontánne, ako… Continue Reading →

© 2019 To Whom It May Concern — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑