To Whom It May Concern

osobná webová stránka JUDr. Jozefa Lidaya

Tag

Kurz praktickej politiky a verejnej angažovanosti

Druhý ročník Kurzu praktickej politiky

Spolu s Vojtom Winterom a Jánom Stanom sme úspešne ukončili druhý ročník Kurzu praktickej politiky, ktorý prebiehal na pôde Spoločenstva Ladislava Hanusa. V rámci kurzu sme sa stretli s nasledovnými lektormi: Ján Mrva – trojnásobný starosta MČ Bratislava- Vajnory, mestský… Continue Reading →

© 2019 To Whom It May Concern — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑