osobná webová stránka JUDr. Jozefa Lidaya

Tag Dignitatis Humanae

King a Miller o integralizme a náboženskej slobode

Lawrence King a Robert T. Miller svojim textom o integralizme a náboženskej slobode pokračujú v diskusii, ktorá v posledných rokoch prebieha v niektorých kruhoch v USA. Dôležité čítanie pre všetkých, ktorý chcú porozumieť vývoju učenia Cirkvi. On Integralism, Religious Liberty,… Continue Reading →

© 2020 To Whom It May Concern — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑